Petzl

 

Text

GriGri 2
Generation 2 av Petzl GriGri. 25% mindre och 20% lättare än sin föregångare.


Har utökats till att klara rep 8.9-11 mm i diameter, och är optimerad för rep 9.4-10.3.

Den nya designen ger perfekt rephantering vid nedfirning eller repellering. Det patenterade handtaget släpper gradvis taget om repet – hanteringen blir väldigt mjuk och säker.


GriGri2 är ett säkringsdon för klättring eller firning på enkelt rep. Utmärkt för sportklättring och vid prova-på-kurser eller liknande. Fungerar ungefär som ett bilbälte, rycket och belastningen vid ett fall gör att den låser repet. För att fira ner klättraren använder man spaken för att häva bromsningen på repet och reglerar hastigheten på nerfirningen genom att bromsa den fria änden på repet med handen.


Mycket pedagogiska symboler på locket och inne i GriGrin visar hur man ska placera repet. Kräver erfarenhet för säkring vid ledklättring.


OBS! Om repet placeras åt fel håll i GriGrin har den ingen låsningsfunktion alls!


Fakta:

Anpassad för rep 8.9-11 mm

Vikt: 185 g 

3 års garanti

Standard: CE prEN 15151

Pris:                791 kr

För beställning kontakta

Vertical Explorer

Telefon: 070-758 44 46

Mail: info@verticalexplorer.com